Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/08/2007 00:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/08/2008 03:07

小雨

小春山雨細飛微,
出岫雲深片片飛。
障日濛漫昏似曉,
隨風簫瑟密還稀。
梅含玉粒傳天信,
竹迸琅簪洩地機。
睡起爐香殘幾度,
村翁未把一犁歸。

 

Tiểu vũ

Tiểu xuân sơn vũ tế phi vi,
Xuất tụ vân thâm phiến phiến phi.
Chướng nhật mông man hôn tự hiểu,
Tuỳ phong tiêu sắt mật hoàn hy.
Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín,
Trúc bính lang trâm tiết địa ky (cơ).
Thuỵ khởi lư hương tàn kỷ độ,
Thôn ông vị bả nhất lê quy.

 

Dịch nghĩa

Tiết tiểu xuân mưa núi lất phất,
Lớp lớp mây từ hang núi bay ra từng đám.
(Mưa) mịt mùng che ánh mặt trời, cả chiều tối cũng như buổi sáng sớm.
Tiếng tiêu sắt (sáo và đàn sắt) theo gió, lúc nhặt lại lúc thưa.
Mai ngậm hạt ngọc truyền tin trời,
Trúc cài (gài) trâm ngọc lộ cơ đất.
Tỉnh giấc lò hương đã tàn mấy lần rồi,
Ông lão trong thôn vẫn chưa vác cày trở về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Núi xuân lất phất hạt mưa bay,
Hang núi đùn ra lớp lớp mây.
Theo gió sắt tiêu thưa lại nhặt,
Kín trời mù mịt tối như ngày.
Lộ bày cơ đất, cài trâm trúc,
Truyền xuống tin trời, hé ngọc mai.
Tỉnh giấc lò hương tàn mấy độ,
Lão ông vẫn mải gấp tay cày.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Núi xuân lất phất nhẹ mưa bay,
Hang núi ùn ra lớp lớp mây.
Trời đất mịt mùng, chiều lẫn sáng,
Sáo tiêu khoan nhặt, lúc vơi đầy.
Nhuỵ non mai ngậm, màu trời thắm
Lộc nõn trúc cài, hương đất  say
Tỉnh giấc, lò hương tàn mấy độ,
Về thôn ông lão, dở đường cày.


(dịch 27-8-2007)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tháng mười mưa núi nhỏ lây rây,
Hang đá mây tuôn đám đám bay.
Bóng rợp âm u ngày tưởng tối,
Gió đưa hiu hắt mỏng lại dầy.
Cành mai ngậm ngọc tin trời báo,
Khóm trúc cài trâm máy đất quay.
Ngủ dậy hương lò tàn mấy lượt,
Thôn ông vẫn chửa nghỉ đường cày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiềng Đức

Mưa nhỏ núi xuân rơi lất phất
Mây giăng hang đá nhẹ nhàng bay
Mặt trời sớm tối trông mù mịt
Đàn sáo gió sương nghe lắt lay
Mai ngậm lược ngà trời ám hiệu
Trúc cài trâm ngọc đất sum vầy
Mấy lần tỉnh giấc lò hương tắt
Ông lão về thôn… ruộng chửa cày.

-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Trả lời