26/10/2021 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu vũ
小雨

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/08/2007 00:27

 

Nguyên tác

小雨春山細飛微,
出岫雲深片片飛。
障日濛漫昏似曉,
隨風簫瑟密還稀。
梅含玉粒傳天信,
竹迸琅簪洩地機。
睡起爐香殘幾度,
村翁未把一犁歸。

Phiên âm

Tiểu xuân sơn vũ tế phi vi,
Xuất tụ vân thâm phiến phiến phi.
Chướng nhật mông man hôn tự hiểu,
Tuỳ phong tiêu sắt mật hoàn hy.
Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín,
Trúc bính lang trâm tiết địa ky (cơ).
Thuỵ khởi lư hương tàn kỷ độ,
Thôn ông vị bả nhất lê quy.

Dịch nghĩa

Tiết tiểu xuân mưa núi lất phất,
Lớp lớp mây từ hang núi bay ra từng đám.
(Mưa) mịt mùng che ánh mặt trời, cả chiều tối cũng như buổi sáng sớm.
Tiếng tiêu sắt (sáo và đàn sắt) theo gió, lúc nhặt lại lúc thưa.
Mai ngậm hạt ngọc truyền tin trời,
Trúc cài (gài) trâm ngọc lộ cơ đất.
Tỉnh giấc lò hương đã tàn mấy lần rồi,
Ông lão trong thôn vẫn chưa vác cày trở về.

Bản dịch của Thiềng Đức

Mưa nhỏ núi xuân rơi lất phất
Mây giăng hang đá nhẹ nhàng bay
Mặt trời sớm tối trông mù mịt
Đàn sáo gió sương nghe lắt lay
Mai ngậm lược ngà trời ám hiệu
Trúc cài trâm ngọc đất sum vầy
Mấy lần tỉnh giấc lò hương tắt
Ông lão về thôn ruộng chửa cày
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Tiểu vũ