寒食憶舊

京中曹局無多事,
寒食貧兒要在家。
遮莫杏園勝別處,
亦須歸看傍村花。

 

Hàn thực ức cựu

Kinh trung tào cục vô đa sự,
Hàn thực bần nhi yếu tại gia.
Già mạc Hạnh Viên thăng biệt xứ,
Diệc tu quy khán bạng thôn hoa.

 

Dịch nghĩa

Việc quan trong triều không nhiều,
Các trẻ em con nhà nghèo ở trong nhà.
Mặc dù có Hạnh Viên là thắng cảnh đặc biệt,
Ta vẫn muốn về thôn xóm vùng ngoại ô thăm hoa (và dân tình).


Hạnh Viên là một thắng cảnh trong kinh thành, có hoa viên đẹp, nhiều trà đình tửu quán. Các quan trạng nguyên mới đậu thường đến nơi này đãi tiệc mừng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết hàn thực trong triều ít việc
Thương trẻ em nghèo kiết trong nhà
Hạnh Viên tuy đẹp kiêu sa
Muốn về thăm xóm thăm hoa dân nghèo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong triều chẳng có bao nhiêu việc
Hàn thực trẻ nghèo quẩn ở nhà
Tuy có Hạnh Viên phong cảnh đẹp
Muốn về xóm vắng dạo thăm hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc quan triều nội không nhiều mà,
Hàn thực trẻ em nghèo ở nhà.
Thắng cảnh Hạnh Viên là đặc biệt,
Muốn về thôn ngoại ô thăm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời