Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 21:38

蠻州

瘴水蠻中入洞流,
人家多住竹棚頭。
一山海上無城郭,
唯見松牌記象州。

 

Man Châu

Chướng thuỷ man trung nhập động lưu,
Nhân gia đa trú trúc bằng đầu.
Nhất sơn hải thượng vô thành quách,
Duy kiến tùng bài ký Tượng châu.

 

Dịch nghĩa

Sông có nước độc ở phương nam chảy qua làng xóm,
Người dân ở đây đa số sinh sống trên nhà sàn cất bằng tre nứa.
Trên núi, dưới hồ, không đâu có thành quách,
Chỉ có một tấm bia bằng gỗ thông, trên ghi "Tượng châu".


Có bản chép tác giả là Đỗ Mục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của NK

Phương nam nước độc chảy qua làng
Mái sàn tre nứa dựng nhà dân
Trên núi, dưới hồ không thành quách
Tương Châu bảng thông ghi rõ ràng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông nước độc chảy qua làng xóm
Người ở đây sinh sống nhà sàn
Không thành quách ở phương nam
Bia thông ghi đúng một hàng “Tượng châu”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước độc phương nam len khắp động
Nhà dân lác đác dựng tre tranh
Dưới hồ, trên núi đâu thành quách
Ghi chữ Tượng Châu bảng gỗ thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước độc sông nam qua xóm sâu,
Người dân sinh sống sàn tre lầu.
Dưới hồ trên núi, không thành quách,
Có một bia thông, ghi “Tượng châu”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời