14.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lã Ôn (5 bài)
- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Trương Tịch (43 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 18/08/2008 01:06 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/08/2008 01:32 bởi Vanachi
Trương Triều 張潮 (hay 張朝, 770-?) người Khúc A (nay là thị xã Đan Dương, tỉnh Giang Tô ngày nay), năm Đại Lịch đời Đường Đại Tông (Lý Dự) không làm quan. Trong Toàn Đường thi hiện còn 5 bài thơ của ông.