14.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Thân (9 bài)
- Lý Ngao (2 bài)
- Trương Triều (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/05/2006 04:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/05/2007 15:46 bởi Vanachi
Lã Ôn 呂溫 (771-811) tự Hoà Thúc 和叔, còn có tự là Hoá Quang 化光, người Hà Trung (nay thuộc Vĩnh Tề, Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ cuối năm Trinh Nguyên đời Đường.