夜後把火看花南園招李十一兵曹不至呈座上諸公

夭桃紅燭正相鮮,
傲吏閑齋困獨眠。
應是夢中飛作蝶,
悠揚只在此花前。

 

Dạ hậu bả hoả khán hoa nam viên, chiêu Lý thập nhất binh tào bất chí, trình toạ thướng chư công

Yêu đào hồng chúc chính tương tiên,
Ngạo lại nhàn trai khốn độc miên.
Ưng thị mộng trung phi tác điệp,
Du dương chỉ tại thử hoa tiền.

 

Dịch nghĩa

Đào đẹp, đuốc sáng tươi mát như thế này,
Quan công an rảnh rỗi khó mà ngủ một mình trong phòng.
Có lẽ ông ta đang nằm mộng thấy mình hoá bướm,
Bay chập chờn trước vườn hoa này.


Nam viên là vườn phía nam của phủ đường Hành Châu, nay là thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Cuối đời tác giả làm thứ sử Hành Châu rồi mất tại đây. Lý binh tào là thuộc hạ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đây vườn nam đào tươi đuốc sáng
Quan công an khó thắng giấc nồng
Hẳn mơ thành bướm mộng trung
Chập chờn bay lượn khắp cùng vườn hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuốc sáng tươi đào đẹp mát trông,
Quan công an khó ngủ trong phòng.
Hắn đang mộng thấy mình thành bướm,
Chập chờn bay trước vườn hoa hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời