Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Thân (9 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)
- Lã Ôn (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Khắc Phi (2 bài)
- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 18/03/2007 07:29 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/02/2012 22:17 bởi hongha83
Lý Ngao 李翱 (772-841) tự Tập Chi 習之, người Thành Kỷ, Lũng Tây (nay thuộc đông Tần An, Cam Túc, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên, làm quan đến Sơn Nam đông đạo tiết độ lang.