Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (273 bài thơ)
- Lý Hạ (59 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 07:29 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/02/2012 22:17 bởi hongha83
Lý Ngao 李翱 (772-841) tự Tập Chi 習之, người Thành Kỷ, Lũng Tây (nay thuộc đông Tần An, Cam Túc, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên, làm quan đến Sơn Nam đông đạo tiết độ lang.