贈藥山高僧惟儼其二

選得幽居愜野情,
終年無送亦無迎。
有時直上孤峰頂,
月下披雲嘯一聲。

 

Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình,
Chung niên vô tống diệc vô nghinh.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh.

 

Dịch nghĩa

Lựa chọn nơi yên tĩnh để ở, thoả dạ tình quê,
Quanh năm chẳng phải đưa đón ai.
Lúc thì lên thẳng đỉnh núi cô quạnh,
Dưới trăng vén mây kêu lên một tiếng.


Có nơi chép tên bài này là U cư 幽居.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thoả dạ tình quê, chốn quạnh hiu
Người không đưa đón suốt năm đều
Lúc lên đỉnh núi mờ cô tịch
Mây vén, nhìn trăng, một tiếng kêu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Được nơi ở ẩn thoả tình quê
Chẳng tiễn ai đi, chẳng đón về
Có lúc trèo cao thăm núi quạnh
Dưới trăng, kêu lớn vén mây che


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế Giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Chốn vắng thả lòng ưa thoải mái
Suốt ngày chẳng phải đón đưa ai
Non côi có lúc lên cao vút
Dưới nguyệt xua mây cất tiếng cười


Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Ẩn cư được thoả lòng quê,
Quanh năm chằng tiễn, đón về một ai.
Lúc lên đỉnh núi chơi vơi,
Dưới trăng vén áng mây trời, thốt kêu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hợp tính quê mùa, chọn được nơi,
Quanh năm không tiễn cũng không mời.
Đỉnh cao núi lẻ đôi lần đến,
Dưới nguyệt xé mây một tiếng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thích phóng khoáng chọn nơi vắng vẻ
Quanh năm không tiễn cũng chẳng vời
Có khi chạy thẳng lên đỉnh núi
Vén mây trăng sáng thét vang trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chọn nơi thanh tịnh thoả lòng vui
Năm trọn không nghinh chẳng tiễn người
Có lúc thẳng lên đầu núi vắng
Vén mây dưới nguyệt rộ tràng cười

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thoả tình hoang dã ẩn cư
Cả năm chẳng đón chẳng đưa người nào
Có khi đỉnh núi leo cao
Dưới trăng cất một tiếng gào xé mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời