貞元十四年旱甚見權門移芍藥花

綠原青壟漸成塵,
汲井開園日日新。
四月帶花移芍藥,
不知懮國是何人?

 

Trinh Nguyên thập tứ niên hạn thậm kiến quyền môn di thược dược hoa

Lục nguyên thanh lũng tiệm thành trần,
Cấp tỉnh khai viên nhật nhật tân.
Tứ nguyệt đới hoa di thược dược,
Bất tri ưu quốc thị hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Đồng xanh, gò biếc dần dần khô thành cát bụi,
Vườn hoa của quan nhờ có giếng nước nên ngày một xanh tươi.
Tháng tư mang hoa, dời thược dược,
Không biết người lo cho đất nước là ai?


Năm Trinh Nguyên thứ 14 là năm 798.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dần dần khô đồng xanh gò biếc
Vườn quan quyền nhờ nước xanh tươi
Tháng tư thược dược di dời
Ưu tư đất nước ai người lo toan?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gò biếc đồng xanh, hạn bụi rời,
Vườn quan nhờ giếng nước xanh tươi.
Tháng tư thược dược dời nơi ẩm,
Không biết lo dân ai mấy người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời