Rời đầu cồn chính đông buổi sáng
Buổi chiều về mây xám giữa dòng
Nhờ cô hàng xóm quen cùng
Ghép thuyền sen lại, gió không sợ rồi

tửu tận tình do tại