Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 22:19

玉貞觀

臺殿曾為貴主家,
春風吹盡竹窗紗。
院中仙女脩香火,
不許閑人入看花。

 

Ngọc Trinh quán

Đài điện tằng vi quý chủ gia,
Xuân phong xuy tận trúc song sa.
Viện trung tiên nữ tu hương hoả,
Bất hứa nhàn nhân nhập khán hoa.

 

Dịch nghĩa

Quán đạo xưa là cung điện công chúa cư ngụ,
Gió xuân lay động màn lụa nơi cửa sổ trúc.
Vị nữ tu trụ trì chăm lo hương lửa,
Cô không cho kẻ nhàn này vào viện xem hoa.


Theo "Tân Đường thư", chương "Chư đế công chúa", Ngọc Trinh công chúa là con gái của vua Đường Duệ Tông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quán đạo xưa công nương cư ngụ
Gió xuân đang thổi rũ màn the
Nữ tu nhang khói răn đe
Kẻ nhàn không được qua hè xem hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán đạo xưa là công chúa điện,
Gió xuân màn lụa động song tre.
Nữ tu hương lửa lo chăm sóc,
Xin ngắm hoa vào cô chẳng phê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời