Cánh hoa trôi trông mà thương quá
Nhị hồng tươi lại đá sợi xanh
Gió xuân nhẹ thổi trôi quanh
Mái chèo bằng gỗ mộc lan cuốn vào

tửu tận tình do tại