Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 00:00

寄李渤

五度溪頭躑躅紅,
嵩陽寺裏講時鐘。
春山處處行應好,
一月看花到幾峰。

 

Ký Lý Bột

Ngũ độ khê đầu trịch trục hồng,
Tung Dương tự lý giảng thì chung.
Xuân sơn xứ xứ hành ưng hảo,
Nhất nguyệt khán hoa đáo kỷ phong?

 

Dịch nghĩa

Nơi đầu nguồn cây trịch trục đã năm lần nở hoa hồng,
Là khi ông giảng kinh ở chùa Tung Dương.
Núi mùa xuân đi tới đâu phong cảnh cũng đẹp,
Một tháng ông đi xem hoa trên bao nhiêu ngọn núi?


Lý Bột (773-831) người Lạc Dương, em của Lý Thiệp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đầu nguồn năm mùa hoa nở
Chùa Tung Dương tới đó giảng kinh
Núi xuân đâu cũng đẹp xinh
Xem hoa một tháng du hành bao non?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu nguồn hoa đã năm lần ra,
Kinh giảng Tung Dương ông đã qua.
Phong cảnh núi xuân đâu cũng đẹp,
Bao nhiêu ngọn núi tháng xem hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời