Nơi đầu nguồn năm mùa hoa nở
Chùa Tung Dương tới đó giảng kinh
Núi xuân đâu cũng đẹp xinh
Xem hoa một tháng du hành bao non?

tửu tận tình do tại