12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/07/2006 08:27

山中贈日南僧

獨向雙峰老,
松門閉兩崖。
翻經上蕉葉,
掛衲落藤花。
甃石新開井,
穿林自種茶。
時逢海南客,
蠻語問誰家。

 

Sơn trung tặng Nhật Nam tăng

Độc hướng song phong lão
Tùng môn bế lưỡng nha
Phương kinh thượng tiêu diệp
Quải nạp lạc đằng hoa
Trửu thạch tân khai tỉnh
Xuyên lâm tự chủng ma
Thì phùng Nam Hải khách
Man ngữ vấn thuỳ gia.


Bài này còn có tên khác là Khán hải ức quân thì 看海憶君時, được Trương Tịch viết tặng một nhà sư trong núi ở Nhật Nam (ở khoảng giữa Trung bộ Việt Nam ngày nay).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nhà hướng hai ngọn núi
Cửa thông hai cánh cài
Chép kinh lên lá chuối
Treo áo rụng hoa bay
Đục đá khơi giếng mới
Luồn rừng mà trồng gai
Khi gặp khách Nam Hải
Tiếng Nam hỏi nhà ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoà thượng Thích Mật Thể

Trong núi một sư già
Cửa thông khép mưa sa
Mở kinh trên lá chuối
Rũ áo dưới bông la
Xây đá mới, đào giếng
Phá rẫy tự trồng trà
Bể Nam có khách đến
Tiếng bản xứ hỏi nhà ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Ở lỳ mấy ngọn núi,
Cửa thông hai cánh cài.
Chép kinh trên lá chuối,
Treo áo rụng hoa mây.
Đục đá mở giếng mới,
Luồn rừng trồng đay gai.
Khi gặp khách Nam-hải
Tiếng Man hỏi nhà ai?


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hướng hai ngọn núi, một nhà,
Cửa thông, đôi vách, lối ra đóng rồi.
Dịch kinh trên lá chuối thôi,
Vắt dây hoa rủ, tạm thời, áo lam.
Đá, chồng quanh giếng mới làm,
Xuyên rừng, trồng lấy mấy hàng cây gai.
Khách Nam Hải, gặp một vài,
Dùng lời Thổ hỏi: ‘‘Nhà ai thế này?’’...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở tới già giữa hai ngọn núi
Cửa bằng thông đóng cuối hai sườn
Giở kinh trên lá chuối non
Dây đằng la rủ áo tăng treo bừa
Xây vách đá giếng vừa đào được
Tự trồng gai ven nước trong rừng
Khách du Nam Hải hỏi đường
Thì dùng tiếng Thổ: muốn tìm nhà ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống già giữa núi mình ai
Cửa thông hai vách khép cài then thưa
Bụi hoa treo áo đong đưa
Quyển kinh lần mở trên tờ chuối non
Đá xây thành giếng mấy hòn
Đay gai trồng lấy xuyên luồn rừng sâu
Gặp người Nam Hải ở đây
Tiếng quê cất giọng nhà ai đó kìa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trong núi một sư già,
Cửa tùng khép mưa sa.
Dở kinh trên lá chuối,
Rủ áo dưới bông la.
Xây đá mới đào giếng,
Phá rừng tự trồng trà,
Hải-nam có khách đến,
Trăm tiếng thổ, hỏi nhà.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà trông hai ngọn núi xa,
Cửa thông hai cánh lối ra đóng cài.
Chép kinh lên lá chuối dài,
Hoa bay áo rụng treo ngoài vườn non.
Giếng khơi đục đá đường mòn,
Luồn rừng trồng trọt gai môn khoai cà.
Gặp khi Nam Hải khách qua,
Tiếng Nam mới hỏi đây là nhà ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời