Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/08/2016 01:24

感春

遠客悠悠任病身,
討家池上又逢春。
明年客自東西去,
此地看花是別人﹗

 

Cảm xuân

Viễn khách du du nhậm bệnh thân,
Tạ gia trì thượng hựu phùng xuân.
Minh niên khách tự đông tây khứ,
Thử địa khán hoa thị biệt nhân!

 

Dịch nghĩa

Khách từ phương xa lại với tấm thân bệnh hoạn,
Nơi ao nhà họ Tạ lại được đón xuân.
Sang năm có thể khách sẽ đi về đông hay tây chưa biết chừng,
Lúc đó ngắm hoa tại đây cũng là để người từ biệt hoa.


Nguồn: Đường đại tuyệt cú tích thưởng, Hứa Chính Trung, Đông Đại đồ thư công ty, Đài Bắc, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách từ xa với thân bệnh hoạn
Nơi ao nhà Tạ đón xuân sang
Sang năm khách tới tây đông
Ngắm hoa cũng tựa biệt cùng các hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân bệnh từ xa vừa mới đến
Trên ao nhà Tạ buổi xuân về
Năm sau trở lại đông, tây nhỉ?
Đến ngắm nơi nầy tiễn biệt hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời