11/08/2020 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân
感春

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/08/2016 01:24

 

Nguyên tác

遠客悠悠任病身,
討家池上又逢春。
明年客自東西去,
此地看花是別人﹗

Phiên âm

Viễn khách du du nhậm bệnh thân,
Tạ gia trì thượng hựu phùng xuân.
Minh niên khách tự đông tây khứ,
Thử địa khán hoa thị biệt nhân!

Dịch nghĩa

Khách từ phương xa lại với tấm thân bệnh hoạn,
Nơi ao nhà họ Tạ lại được đón xuân.
Sang năm có thể khách sẽ đi về đông hay tây chưa biết chừng,
Lúc đó ngắm hoa tại đây cũng là để người từ biệt hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách từ xa với thân bệnh hoạn
Nơi ao nhà Tạ đón xuân sang
Sang năm khách tới tây đông
Ngắm hoa cũng tựa biệt cùng các hoa.
Nguồn: Đường đại tuyệt cú tích thưởng, Hứa Chính Trung, Đông Đại đồ thư công ty, Đài Bắc, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Cảm xuân