15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 02:26

野老歌

老農家貧在山住,
耕種山田三四畝。
苗疏稅多不得食,
輸入官倉化為土。
歲暮鋤犁傍空室,
呼兒登山收橡實。
西江賈客珠百觳,
船中養犬長食肉。

 

Dã lão ca

Lão nông gia bần tại sơn trú,
Canh chủng sơn điền tam tứ mẫu.
Miêu sơ thuế đa bất đắc thực,
Thâu nhập quan thương hoá vi thổ.
Tuế mộ sừ lê bàng không thất,
Hô nhi đăng sơn thu tượng thực.
Tây Giang cổ khách châu bách hộc,
Thuyền trung dưỡng khuyển trường thực nhục.

 

Dịch nghĩa

Ông lão nhà nghèo ở trong núi,
Cày cấy đất núi được ba bốn mẫu.
Lúa ít đóng thuế nhiều nên không có lúa để ăn,
Gom về kho quan để mốc thành đất.
Cuối năm, cày bừa để dựa vách nhà trống không,
Ông kêu con cháu lên núi hái hạt dẻ rừng về ăn.
Nhà buôn ở Tây Giang châu báú có cả trăm hộc,
Chó nuôi trên thương thuyền ngày nào cũng có thịt ăn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Phi

Ông già làm ruộng ở chân núi
Mấy mẫu đất đồi cày với xới
Lúa cằn thuế nặng, không đủ ăn
Nộp cả, kho quan hoá ra bổi
Năm hết, cày bừa dựa bên nhà
Gọi con nhặt quả dẻ cho qua
Giang Tây ông lái, vàng ngàn hộc
Nuôi chó trong thuyền toàn thịt thà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ông già nghèo khổ ngụ non ngàn
đất núi khẩn ba bốn mẩu hoang.
Lúa ít thuế cao ăn chẳng có
Thâu nhiều lúa mục đất kho quan.
Cuối năm cày cuốc trơ nhà trống
Sai trẻ lên non lượm dẻ ăn.
Thương khách Tây giang trăm hộc báu
Trên thuyền nuôi chó thịt đàng hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông lão nghèo nhà trong vùng núi
Cầy cấy ba bốn mẫu đất hoang
Thuế nhiều không luá đế ăn
Gom về để mục kho quan dư thừa
Đến cuối năm cày bừa dựa vách
Hạt dẻ rừng tìm cách thay cơm
Nhà buôn châu báu cả trăm
Trên thuyến chó có thịt ăn hàng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nghèo ông lão ở non ngàn,
Đất núi cấy cày bốn mẫu hoang.
Lúa ít thuế nhiều ăn chẳng đủ,
Gom về để mốc trong kho quan.
Cuối năm, cày dựa vách nhà trống,
Con cháu lên rừng hái dẻ ăn.
Thương điếm Tây Giang trăm hộc báu,
Thương thuyền nuôi chó thịt ăn sang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời