Dưới đây là các bài dịch của Xuân Phi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dã lão ca (Trương Tịch): Bản dịch của Xuân Phi

Ông già làm ruộng ở chân núi
Mấy mẫu đất đồi cày với xới
Lúa cằn thuế nặng, không đủ ăn
Nộp cả, kho quan hoá ra bổi
Năm hết, cày bừa dựa bên nhà
Gọi con nhặt quả dẻ cho qua
Giang Tây ông lái, vàng ngàn hộc
Nuôi chó trong thuyền toàn thịt thà

Ảnh đại diện

Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Xuân Phi

Buồn tênh quan cách, chỉ giam tù
Mới nửa xuân mà giống cảnh thu!
Thành núi mưa tan, hoa rụng sạch
Oanh kêu, sân rợp lá vàng khô

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]