25/01/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã lão ca
野老歌

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 02:26

 

Nguyên tác

老農家貧在山住,
耕種山田三四畝。
苗疏稅多不得食,
輸入官倉化為土。
歲暮鋤犁傍空室,
呼兒登山收橡實。
西江賈客珠百觳,
船中養犬長食肉。

Phiên âm

Lão nông gia bần tại sơn trú,
Canh chủng sơn điền tam tứ mẫu.
Miêu sơ thuế đa bất đắc thực,
Thâu nhập quan thương hoá vi thổ.
Tuế mộ sừ lê bàng không thất,
Hô nhi đăng sơn thu tượng thực.
Tây Giang[1] cổ khách châu bách hộc,
Thuyền trung dưỡng khuyển trường thực nhục.

Dịch nghĩa

Ông lão nhà nghèo ở trong núi,
Cày cấy đất núi được ba bốn mẫu.
Lúa ít đóng thuế nhiều nên không có lúa để ăn,
Gom về kho quan để mốc thành đất.
Cuối năm, cày bừa để dựa vách nhà trống không,
Ông kêu con cháu lên núi hái hạt dẻ rừng về ăn.
Nhà buôn ở Tây Giang châu báú có cả trăm hộc,
Chó nuôi trên thương thuyền ngày nào cũng có thịt ăn.

Bản dịch của Xuân Phi

Ông già làm ruộng ở chân núi
Mấy mẫu đất đồi cày với xới
Lúa cằn thuế nặng, không đủ ăn
Nộp cả, kho quan hoá ra bổi
Năm hết, cày bừa dựa bên nhà
Gọi con nhặt quả dẻ cho qua
Giang Tây ông lái, vàng ngàn hộc
Nuôi chó trong thuyền toàn thịt thà
[1] Tên gọi khác của Giang Nam Tây Đạo, nay là thành phố Cửu Giang tỉnh Giang Tây, đời Đường đã là một thành phố thương nghiệp phồn thịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Dã lão ca