Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: biên tái (188)

Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 18:49

隴頭

隴頭已斷人不行,
胡騎夜入涼州城。
漢家處處格鬥死,
一朝盡沒隴西地。
驅我邊人胡中去,
散放牛羊食禾黍。
去年中國養子孫,
今著氈裘學胡語。
誰能更使李輕車,
收取涼州屬漢家。

 

Lũng Đầu

Lũng Đầu dĩ đoạn nhân bất hành,
Hồ kỵ dạ nhập Lương Châu thành.
Hán gia xứ xứ cách đấu tử,
Nhất triêu tận một Lũng Tây địa.
Khu ngã biên nhân Hồ trung khứ,
Tán phóng ngưu dương thực hoà thử.
Khứ niên trung quốc dưỡng tử tôn,
Kim trước chiên cầu học Hồ ngữ.
Thuỳ năng cánh sứ Lý khinh xa,
Thu thủ Lương Châu thuộc Hán gia.

 

Dịch nghĩa

Đầu Lũng đã hết, người không đi được nữa,
Kỵ sĩ Hồ ban đêm tiến vào thành Lương Châu.
Lính nhà Hán khắp nơi đánh xáp lá cà đến chết,
Một sáng mất hết đất Lũng Tây.
Tôi buộc phải ra biên cương vào đất Hồ,
Thấy trâu dê được thả ăn lúa, cao lương.
Năm ngoái trung nguyên đem dâng biếu con cháu,
Năm nay may áo len dạ (chăn chiên) và học tiếng Hồ.
Ai có thể làm như tướng Lý khinh xa,
Đánh chiếm Lương Châu sát nhập lại cho nhà Hán.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi không quá đất Lũng Đầu
Đêm qua Hồ Lỗ chiếm Lương Châu
Cận chiến khắp nơi quân Hán chết
Lũng Tây đã mất nay còn đâu
Tôi ra biên cương vào đất Hồ
Trâu dê ăn lúa đất bỏ khô
Năm ngoái biếu dâng con cái Hán
Nay sắm áo len học tiếng Hồ
Có ai được như Lý tướng quân
Đánh tan Hồ lỗ thu Lương Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Lũng Đầu cắt không đi được
Lính kỵ Hồ đêm đoạt Lương Châu
Hán quân xáp chiến thua đau
Lũng Tây một sáng mất vào địch quân
Ta phải ra biên cương Hồ đất
Thấy trâu dê thả được lúa ăn
Năm qua Trung Quốc nuôi con
Năm nay mặc dạ học ran tiếng Hồ
Ai như tướng Lý khinh xa
Lương Châu lấy lại Hán gia thu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường qua không vượt hết Lũng Đầu,
Hồ kỵ đêm qua chiếm Lương Châu.
Lính Hán khắp nơi đều tử trận,
Lũng Tây một sáng mất còn đâu!
Biên cương Hồ lỗ tôi phải đến,
Kê lúa thả ăn thấy dê trâu
Năm ngoái biếu dâng con cháu Hán,
Năm nay len dạ tiếng Hồ tâu.
Ai được như Khinh Xa tướng Lý,
Lương Châu đánh chiếm Hán gồm thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời