塞上曲

一陣風來一陣沙,
有人行處沒人家。
黃河九曲冰先合,
紫塞三春不見花。

 

Tái thượng khúc

Nhất trận phong lai nhất trận sa,
Hữu nhân hành xứ một nhân gia.
Hoàng Hà cửu khúc băng tiên hợp,
Tử tái tam xuân bất kiến hoa.

 

Dịch nghĩa

Mỗi trận gió tới là một trận bão cát,
Chỉ có người tới (bổ sung quân) chứ không có người về nhà,
Chín khúc suối (thượng nguồn) sông Hoàng Hà đã đóng băng,
Đã ba năm nay ở quan ải màu tía này chưa có hoa nở.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trận bão cát sinh trong trận gió
Người về không, chỉ có bổ sung
Sông Hoàng chín suối đóng băng
Ba năm ải tía hoa không nụ nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió, cát từng cơn thổi tiếp nhau
Người đi thì có người về thì đâu
Sông Hoàng chín khúc đây băng trước
Ải Tím ba xuân chẳng thấy hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi trận gió là bão cát qua,
Chỉ người tới chẳng người về nhà,
Hoàng Hà Chín khúc đầy băng đóng,
Ải tía ba năm chưa nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời