塞上行

秦築長城在,
連雲磧氣侵。
風吹邊草急,
角絕塞鴻沈。
世世征人往,
年年戰骨深。
遼天望鄉者,
回首盡沾襟。

 

Tái thượng hành

Tần trúc Trường Thành tại,
Liên vân thích khí xâm.
Phong xuy biên thảo cấp,
Giốc tuyệt tái hồng trầm.
Thế thế chinh nhân vãng,
Niên niên chiến cốt thâm.
Liêu thiên vọng hương giả,
Hồi thủ tận triêm khâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường Thành Tần xây còn đó
Tận mây hơi cát lấn xâm
Cỏ biên gió to thổi mạnh
Còi dứt chìm cánh chim hồng
Đời đời chiến binh đồn thú
Năm năm xương lính ố thâm
Trời Liêu ngóng về quê cũ
Quay đầu lệ ướt áo dầm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường Thành nhà Tần xây còn đấy
Mây khói cùng bay tới bao quanh
Cuồng phong thổi cỏ bên thành
Tiếng tù và dứt, chim hồng không bay
Đời đời lính tới đây giao chiến
Năm lại năm xương trắng thâm rêu
Ngóng về quê từ đất Liêu
Quay đầu mà lệ rơi nhiều ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Thành còn đó Tần xây,
Lấn xâm hơi cát liền mây bao ngoài.
Cỏ biên thổi mạnh gió hoài,
Chim hồng chìm cánh dứt còi không bay.
Đời đời đồn thú binh đây,
Năm năm xương lính chất đầy ố thâm.
Trời Liêu quê cũ xa xăm,
Quay đầu tuôn lệ ướt dầm áo khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời