塞下曲

石國胡兒向磧東,
愛吹橫笛引秋風。
夜來雲雨皆飛盡,
月照平沙萬里空。

 

Tái hạ khúc

Thạch quốc Hồ nhi hướng thích đông,
Ái xuy hoành địch dẫn thu phong.
Dạ lai vân vũ giai phi tận,
Nguyệt chiếu bình sa vạn lý không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trai Hồ Thạch quốc sang đông
Thổi tiêu dẫn ngọn thu phong theo cùng
Mây mưa bay tận đêm trong
Trăng soi vạn dặm quạnh không cát bằng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thạch quốc Trẻ Hồ hướng bãi đông,
Thổi tiêu bên ải dẫn thu phong.
Đêm đến mây mưa bay tận sáng,
Trăng chiếu cát bằng vạn dặm không.

15.00
Trả lời