15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2007 19:06

桐柏觀

東南一境清心目,
有此千峰插翠微。
人在下方沖月上,
鶴從高處破煙飛。
巖深水落寒侵骨,
門靜花開色照衣。
欲識蓬萊今便是,
更於何處學忘機。

 

Đồng Bách quán

Đông nam nhất cảnh thanh tâm mục,
Hữu thử thiên phong sáp thuý vi.
Nhân tại hạ phương xung nguyệt thướng,
Hạc tòng cao xứ phá yên phi.
Nham thâm thuỷ lạc hàn xâm cốt,
Môn tĩnh hoa khai sắc chiếu y.
Dục thức Bồng Lai kim tiện thị,
Cánh ư hà xứ học vong ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Phía đông nam có một cảnh làm ta sáng mắt sáng lòng
Với cả ngàn ngọn núi phủ cây rừng xanh ngắt
Người ở dưới leo lên như muốn tới mặt trăng
Chim hạc ở trên đỉnh cao rẽ sương khói mà bay
Hang sâu nước trút hơi lạnh thấu xưong
Cửa hang yên tĩnh sắc hoa mới nở hắt trên y phục
Ngày nay muốn biết cảnh Bồng Lai ra thế nào
Thì đâu cần đi đâu nữa để tìm hiểu xứ thần tiên.


Đồng Bách là di tích phía đông nam núi Thiên Thai, nay thuộc tỉnh Chiết Giang, là nơi xưa các đạo sĩ ẩn cư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Phong cảnh đông nam đẹp mắt người
Cây rừng ngàn núi ngát màu tươi.
Con người ở dưới mơ cung nguyệt
Chim hạc bay cao xé khói mây.
Nước trút hang sâu xương lạnh buốt
Sắc hoa cửa lặng chiếu xiêm y
Ngày nay muốn biết Bồng Lai thử
Há phải tìm đâu khỏi chốn này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một cảnh đông nam ngắm tuyệt vời,
Núi xanh nghìn ngọn dựng chơi vơi.
Vầng trăng soi khách đi bên dưới,
Cánh hạc tung mây vút giữa trời.
Động thẳm, thấu xương hơi nước lạnh,
Cổng im, thấm áo sắc hoa ngời.
Bồng Lai muốn biết là đây vậy,
Học đạo cần chi phải chọn nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thanh thanh cảnh lạ tuyệt vời,
Núi xanh ngàn chỏm chọc trời dăng dăng.
Người lên bước sẵn trong trăng,
Nơi cao hạc phá mấy tầng mây bay.
Hang sâu suối lạnh mát tay,
Màu tươi soi áo, cửa đầy những hoa.
Bồng Lai nào phải đâu xa,
Vong ky muốn học âu đà sẵn đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cảnh nhìn, lòng bỗng sạch băng,
Núi cao nghìn ngọn, lẫn trong cây ngàn.
Leo lên như tới trăng vàng,
Rẽ mây, khói, hạc nhẹ nhàng bay đi.
Hang sâu, nước lạnh ầm ỳ,
Cửa ngoài, hoa nở, xiêm y ánh mầu.
Bồng Lai nào phải ở đâu,
Nơi nào tìm học pháp mầu làm chi?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông nam cảnh đẹp thoả lòng
Với ngàn ngọn núi phủ rừng ngát xanh
Leo lên như nắm trăng thanh
Đỉnh cao hạc trắng xuyên mành khói bay
Thấu xương hơi lạnh hang sâu
Cửa hang yên tĩnh, hoa màu áo ai
Ngày nay muốn biết Bồng Lai
Còn đi đâu nữa học tài thần tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông nam một cõi tuyệt vời
Núi cao ngàn ngọn sát trời mây xanh
Bóng người đón ánh trăng thanh
Vút cao cánh hạc rẽ tầng khói sương
Động sâu nước lạnh thấm xương
Cửa nhàn hoa nở sắc vương áo người
Bồng Lai cảnh ấy đây rồi
Tìm đâu học đạo lần hồi uổng công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đông nam một cảnh trời trong thoáng
Gò núi nghìn hàng vẻ thắm tươi
Người dưới trần gian theo nguyệt đến
Hạc trên thượng giới rẽ mây chơi
Hang sâu nước đổ tê xương giá
Cửa vắng hoa phô rực áo người
Ước đến Bồng Lai, nay thấy đó
Tìm tiên chi kể chốn xa vời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một cảnh đông nam sáng mắt lòng,
Cả ngàn ngọn núi phủ xanh lồng.
Người dưới lên cao như chạm nguyệt,
Hạc trên đỉnh rẽ sương bay vòng.
Hang sâu nước trút nhiều hơi lạnh,
Áo hắt sắc hoa mới nở xong.
Muốn biết Bồng Lai đây có thể,
Đâu cần đi nữa tốn nhiều công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời