19/01/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Bách quán
桐柏觀

Tác giả: Chu Phác - 周樸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 19:06

 

Nguyên tác

東南一境清心目,
有此千峰插翠微。
人在下方沖月上,
鶴從高處破煙飛。
巖深水落寒侵骨,
門靜花開色照衣。
欲識蓬萊今便是,
更於何處學忘機。

Phiên âm

Đông nam nhất cảnh thanh tâm mục,
Hữu thử thiên phong sáp thuý vi.
Nhân tại hạ phương xung nguyệt thướng,
Hạc tòng cao xứ phá yên phi.
Nham thâm thuỷ lạc hàn xâm cốt,
Môn tĩnh hoa khai sắc chiếu y.
Dục thức Bồng Lai kim tiện thị,
Cánh ư là xứ học vong ky (cơ).

Dịch nghĩa

Phía đông nam có một cảnh làm ta sáng mắt sáng lòng
Với cả ngàn ngọn núi phủ cây rừng xanh ngắt
Người ở dưới leo lên như muốn tới mặt trăng
Chim hạc ở trên đỉnh cao rẽ sương khói mà bay
Hang sâu nước trút hơi lạnh thấu xưong
Cửa hang yên tĩnh sắc hoa mới nở hắt trên y phục
Ngày nay muốn biết cảnh Bồng Lai ra thế nào
Thì đâu cần đi đâu nữa để tìm hiểu xứ thần tiên.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Phong cảnh đông nam đẹp mắt người
Cây rừng ngàn núi ngát màu tươi.
Con người ở dưới mơ cung nguyệt
Chim hạc bay cao xé khói mây.
Nước trút hang sâu xương lạnh buốt
Sắc hoa cửa lặng chiếu xiêm y
Ngày nay muốn biết Bồng Lai thử
Há phải tìm đâu khỏi chốn này.
Đồng Bách là di tích phía đông nam núi Thiên Thai, nay thuộc tỉnh Chiết Giang, là nơi xưa các đạo sĩ ẩn cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phác » Đồng Bách quán