哭李端

三年剪拂感知音,
哭向青山永夜心。
竹在曉煙孤鳳去,
劍荒秋水壹龍沈。
新墳日落松聲小,
舊色春殘草色深。
不及此時親執紼,
石門遙想淚沾襟。

 

Khốc Lý Đoan

Tam niên tiễn phất cảm tri âm,
Khốc hướng thanh sơn vĩnh dạ tâm.
Trúc tại hiểu yên cô phụng khứ,
Kiếm hoang thu thuỷ nhất long trầm.
Tân phần nhật lạc tùng thanh tiểu,
Cựu sắc xuân tàn thảo sắc thâm.
Bất cập thử thì thân chấp phất,
Thạch Môn dao tưởng lệ triêm khâm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sở Bảo

Ba năm săn sóc cảm tri âm
Đêm đối non xanh những khóc thầm
Phượng tếch, túi thơ, mây tản sớm
Rồng chìm, kiếm gỉ, nước không tăm
Giăng tà, mộ mới thông reo nhẹ
Xuân nhạt, vườn xưa cỏ úa thâm
Chẳng kịp bấy giờ tay chấp phất
Thạch Môn xa tưởng lệ xa đằm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cám ơn bạn ba năm săn sóc
Vọng núi xanh nay khóc thương ông
Phụng bay trúc vẫn trong sương
Kiếm hoang bên nước một rồng chìm sâu
Thông reo nhẹ nắng chiều mộ mới
Cỏ đậm màu lúc cuối xuân tàn
Tới không kịp tiễn người thân
Thạch Môn tưởng niệm lệ tràn ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba năm săn sóc tri âm
Non xanh đêm hướng khóc thầm thương ông.
Phượng bay đi, trúc sương lồng,
kiếm hoang thu thuỷ một rồng chìm trong.
Trời chiều mộ mới reo thông,
Xuân tàn, sắc cỏ xưa trông đậm màu.
Chấp tay vái chẳng kịp mau,
Thạch Môn xa tưởng lệ sầu ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời