Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/03/2007 07:23 bởi Vanachi
Cảnh Vi 耿湋 tự Hồng Nguyên 洪源, người Hà Đông (nay thuộc Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Bảo Ứng thứ 2 (764) đời Đường Đại Tông, làm quan tới chức Tả thập di, thơ tề danh với Tiền Khởi 錢起, Lư Luân 盧綸, Tư Không Thự 司空曙, trong Đại Lịch thập tài tử.

 

Tuyển tập chung