代園中老人

傭賃難堪一老身,
皤皤力役在青春。
林園手種唯吾事,
桃李成陰歸別人。

 

Đại viên trung lão nhân

Dung nhẫm nan kham nhất lão thân,
Bà bà lực dịch tại thanh xuân.
Lâm viên thủ chủng duy ngô sự,
Đào lý thành âm quy biệt nhân.

 

Dịch nghĩa

Một thân già đi làm mướn, thật cực khổ,
Bao sức lực đã dành để đi lính thời còn trai trẻ.
Việc vườn tược đều một mình gánh vác,
Đào mận đến khi xoè tán lại thuộc về kẻ khác.


Ý bài thơ là thời trẻ đi lính thú biên ải, già bạc đầu đi làm thuê trồng vườn. Khi có kết quả cũng như việc đi lính thú, cây cối thành bóng mát thì người khác được hưởng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Già đi làm mướn, cực mười mươi
Sức lực thanh xuân vắt kiệt rồi
Vườn tược, một mình lo gánh vác
Mận đào xoè tán, thuộc tay người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm mướn tuổi già cực khổ thân
Sức tàn dịch thú lúc thanh xuân.
Ươn trồng vườn tược mình lo liệu
Đào mận xoè tàn thuộc chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được ông lão làm thuê khó kiếm
Tuổi thanh xuân làm đến bạc đầu
Trồng bao nhiêu gốc, còn đâu
Mận đào xanh tốt người mau nhận về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân già làm mướn làm thuê
Sức xuân vắt kiệt bây giờ còn chi
Xới vun vườn tược một ai
Mận đào tươi tốt về tay người rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Làm thuê vất vả một thân già
Lính thú tuổi xuân nay bạc đầu
Trồng trọt vườn rừng chỉ có lão
Mận đào bóng rợp về tay người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm mướn khi già, thật khổ thân,
Sức trai dành lính thời còn xuân.
Một mình gánh vác trồng vườn tược,
Đào mận tán xoè thuộc chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thân già làm mướn khổ thay
Lúc trẻ đi lính sức nay mỏi mòn
Việc vườn gánh vác vẹn tròn
Mận đào xoè tán đâu còn của ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời