Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 19:45

代園中老人

傭賃難堪一老身,
皤皤力役在青春。
林園手種唯吾事,
桃李成陰歸別人。

 

Đại viên trung lão nhân

Dung nhấm nan kham nhất lão thân,
Bà bà lực dịch tại thanh xuân.
Lâm viên thủ chủng duy ngô sự,
Đào lý thành âm quy biệt nhân.

 

Dịch nghĩa

Một thân già đi làm mướn, thật cực khổ
Bao sức lực đã đổ ra hết ở thời còn trẻ
Việc vườn tược đều một mình gánh vác
Đào mận đến khi xoè tán lại thuộc về kẻ khác

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Già đi làm mướn, cực mười mươi
Sức lực thanh xuân vắt kiệt rồi
Vườn tược, một mình lo gánh vác
Mận đào xoè tán, thuộc tay người


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm mướn tuổi già cực khổ thân
Sức tàn dịch thú lúc thanh xuân.
Ươn trồng vườn tược mình lo liệu
Đào mận xoè tàn thuộc chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được ông lão làm thuê khó kiếm
Tuổi thanh xuân làm đến bạc đầu
Trồng bao nhiêu gốc, còn đâu
Mận đào xanh tốt người mau nhận về

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân già làm mướn làm thuê
Sức xuân vắt kiệt bây giờ còn chi
Xới vun vườn tược một ai
Mận đào tươi tốt về tay người rồi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời