17/06/2024 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại viên trung lão nhân
代園中老人

Tác giả: Cảnh Vi - 耿湋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 19:45

 

Nguyên tác

傭賃難堪一老身,
皤皤力役在青春。
林園手種唯吾事,
桃李成陰歸別人。

Phiên âm

Dung nhẫm nan kham nhất lão thân,
Bà bà lực dịch tại thanh xuân.
Lâm viên thủ chủng duy ngô sự,
Đào lý thành âm quy biệt nhân.

Dịch nghĩa

Một thân già đi làm mướn, thật cực khổ,
Bao sức lực đã dành để đi lính thời còn trai trẻ.
Việc vườn tược đều một mình gánh vác,
Đào mận đến khi xoè tán lại thuộc về kẻ khác.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Già đi làm mướn, cực mười mươi
Sức lực thanh xuân vắt kiệt rồi
Vườn tược, một mình lo gánh vác
Mận đào xoè tán, thuộc tay người
Ý bài thơ là thời trẻ đi lính thú biên ải, già bạc đầu đi làm thuê trồng vườn. Khi có kết quả cũng như việc đi lính thú, cây cối thành bóng mát thì người khác được hưởng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cảnh Vi » Đại viên trung lão nhân