別內赴徵其三

翡翠為樓金作梯,
誰人獨宿倚門啼?
夜坐寒燈連曉月,
行行淚盡楚關西。

 

Biệt nội phó trưng kỳ 3

Phỉ thuý vi lâu kim tác thê,
Thuỳ nhân độc túc ỷ môn đề?
Dạ toạ hàn đăng liên hiểu nguyệt,
Hàng hàng lệ tận Sở quan tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Vàng chế ra thang, ngọc thuý tạo nên lầu,
Ai người một mình tựa cửa khóc sầu?
Đêm ngồi dưới ngọn đèn lạnh cùng với mảnh trăng sớm,
Hàng hàng dòng lệ rơi ở ải tây thành Sở.


(Năm 756)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thang vàng lầu thúy ngọc dao
Người ngồi tựa cửa muốn gào khóc lên
Trước đèn một bóng trọn đêm
Lệ tràn đến ải Sở bên quê nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Vàng - thang, ngọc thuý nên lầu
Ai người tựa cửa khóc sầu lẻ loi.
Đèn đêm trăng sớm lạnh ngồi,
Phía tây thành Sở lệ trôi hàng hàng.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nào là lầu thúy với thang vàng,
Tựa cửa riêng mình khóc xốn xang.
Đèn lạnh đêm ngồi thâu nguyệt rạng,
Cửa tây ải Sở lệ chan hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thang vàng ngọc thuý tạo lầu son
Tựa cửa mình ai ảo não buồn
Đêm lạnh đèn khuya trăng dõi sáng
Thành tây lớp lớp lệ sầu chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọc thuý điểm lầu, vàng thang dát
Ai tựa song ngồi khóc một mình?
Bên đèn lạnh lẽo trăng thanh
Trời tây ải Sở hàng hàng lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhà lầu ngọc thuý ráp thang vàng
Tựa cửa một mình ai khóc than.
Đèn lạnh ngồi chong trăng sớm lụn
Phía tây ải Sở lệ hàng hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thang vàng ngọc thuý tạo nên lầu,
Tựa cửa một mình ai khóc sầu?
Đèn lạnh đêm ngồi cùng nguyệt sớm,
Ải tây thành Sở lệ rơi đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời