24/06/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt nội phó trưng kỳ 3
別內赴徵其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/01/2007 17:07

 

Nguyên tác

翡翠為樓金作梯,
誰人獨宿倚門啼?
夜坐寒燈連曉月,
行行淚盡楚關西。

Phiên âm

Phỉ thuý vi lâu kim tác thê,
Thuỳ nhân độc túc ỷ môn đề?
Dạ toạ hàn đăng liên hiểu nguyệt,
Hàng hàng lệ tận Sở quan tê (tây).

Dịch nghĩa

Vàng chế ra thang, ngọc thuý tạo nên lầu,
Ai người một mình tựa cửa khóc sầu?
Đêm ngồi dưới ngọn đèn lạnh cùng với mảnh trăng sớm,
Hàng hàng dòng lệ rơi ở ải tây thành Sở.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Vàng - thang, ngọc thuý nên lầu
Ai người tựa cửa khóc sầu lẻ loi.
Đèn đêm trăng sớm lạnh ngồi,
Phía tây thành Sở lệ trôi hàng hàng.
(Năm 756)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Biệt nội phó trưng kỳ 3