Vợ tôi da ngăm nắng
Đi đứng luôn vội vàng
Tính tình hiền dịu lắm
Dáng tảo tần lo toan

Vợ tôi mát ngày hạ
Vợ tôi ấm trời đông
Tính ghen em cũng có
Cay cay hương rượu nồng

Vợ tôi nghèo tiền bạc
Vợ tôi giàu tình thương
Chồng con là rất cả
Tôi cần chi thiên đường.