Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 17:35

贈山老人

白首獨一身,
青山為四鄰。
雖行故鄉陌,
不見故鄉人。

 

Tặng sơn lão nhân

Bạch thủ độc nhất thân,
Thanh sơn vi tứ lân.
Tuy hành cố hương mạch,
Bất kiến cố hương nhân.

 

Dịch nghĩa

Đầu tóc đã bạc, ở có một mình.
Núi xanh bốn bề là hàng xóm.
Tuy đi trên đường quê,
Nhưng không giao tiếp người cùng quê.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống một mình tóc nay đã bạc
Núi bốn bề là các láng giềng
Đường quê tuy vẫn đi trên
Nhưng không giao tiếp người liền một quê

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu bạc một thân mình
Núi xanh là láng giềng
Tuy đi lối xóm cũ
Chẳng gặp người cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu bạc chỉ duy mình một thân.
Núi xanh hàng xóm bốn bề gần.
Tuy đi trên lối về quê cũ,
Chẳng gặp cùng quê người cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Một mình tóc bạc quẩn quanh
Chỉ có hàng xóm núi xanh bốn bề
Tuy đi trên nẻo đường quê
Đồng hương giao tiếp chẳng hề với ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời