26/05/2024 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Chu Phác - 周樸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 00:08

 

Nguyên tác

石國胡兒向磧東,
愛吹橫笛引秋風。
夜來雲雨皆飛盡,
月照平沙萬里空。

Phiên âm

Thạch quốc Hồ nhi hướng thích đông,
Ái xuy hoành địch dẫn thu phong.
Dạ lai vân vũ giai phi tận,
Nguyệt chiếu bình sa vạn lý không.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trai Hồ Thạch quốc sang đông
Thổi tiêu dẫn ngọn thu phong theo cùng
Mây mưa bay tận đêm trong
Trăng soi vạn dặm quạnh không cát bằng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phác » Tái hạ khúc