涼州詞其三

鳳林關裏水東流,
白草黃榆六十秋。
邊將皆承深恩澤,
無人解道取涼州。

 

Lương Châu từ kỳ 3

Phụng Lâm quan lý thuỷ đông lưu,
Bạch thảo hoàng du lục thập thu.
Biên tướng giai thừa thâm ân trạch,
Vô nhân giải đạo thủ Lương Châu.

 

Dịch nghĩa

Trong ải Phụng Lâm nước chảy về hướng đông
Cỏ trắng du vàng đã sáu mươi năm rồi
Tướng ngoài biên đã hưởng nhiều ân sủng
Nhưng không có người mở đường đánh lấy Lương Châu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Về đông nước chảy trong quan
Sáu mươi năm đã du vàng cỏ khô
Ân sâu biên tướng ai nào
Mở đường Cam Túc đánh vào Lương Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải Phượng Lâm xuôi đông sông chảy
Cây cỏ tàn đã sáu chục thu
Tướng quân hưởng lộc nhà vua
Chẳng ai lấy lại cõi bờ Lương Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ải Phụng về đông con nước chảy
Du vàng, cỏ trắng sáu mươi năm
Ngoài biên tướng sĩ bao ân sủng
Sao để Lương Châu chịu cát lầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước chảy về đông ải Phụng Lâm,
Du vàng cỏ trắng sáu mươi năm.
Tướng ngoài biên ải nhiều ân sủng,
Sao cảnh Lương Châu vẫn cát lầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời