Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:18

送友生遊峽中

風靜楊柳垂,
看花又別離。
幾年同在此,
今日各驅馳。
峽裏聞猿叫,
山頭見月時。
殷勤一杯酒,
珍重歲寒姿。

 

Tống hữu sinh du Giáp trung

Phong tĩnh dương liễu thuỳ,
Khán hoa hựu biệt ly.
Kỷ niên đồng tại thử,
Kim nhật các khu trì.
Giáp lý văn viên khiếu,
Sơn đầu kiến nguyệt thì.
Ân cần nhất bôi tửu,
Trân trọng tuế hàn ti (tư).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió yên lặng hàng dương liễu rủ
Ngắm nhìn hoa rồi cũng chia tay
Bao năm bè bạn bên nhau
Mà nay trẩy ngựa mỗi người một nơi
Vùng Tam Giáp vượn kêu ai oán
Ngắm trăng lên đầu núi đơn côi
Ân cần chén rượu chia phôi
Đường xa bảo trọng năm trôi lạnh lùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió yên hàng liễu rủ dài,
Ngắm nhìn hoa cũng chia tay sau này.
Bao năm bè bạn nhau đây,
Mà nay ruổi ngựa đông tây mỗi người.
Vùng Tam Giáp vượn kêu rươi,
Ngắm trăng đầu núi đơn côi lòng người.
Ân cần một chén chia phôi,
Cùng nhau trân trọng năm trôi lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời