Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 22:22

贈王建

白君去後交遊少,
東野亡來篋笥貧。
賴有白頭王建在,
眼前猶見詠詩人。

 

Tặng Vương Kiến

Bạch quân khứ hậu giao du thiểu,
Đông Dã vong lai khiếp tứ bần.
Lại hữu bạch đầu Vương Kiến tại,
Nhãn tiền do hiện vịnh thi nhân.

 

Dịch nghĩa

Từ ngày chàng Bạch đi xa ít còn ai tới chơi,
Đông Dã mất đi làm thùng thơ nghèo nàn.
Nhờ có Vương Kiến đầu bạc tới đây,
Trước mắt còn có thi sĩ để ngâm vịnh với nhau.


Bài này viết khoảng năm 816, lúc đó Bạch Cư Dị bị biếm đi Giang Châu đã được một năm, Mạnh Giao đã mất được 2 năm còn Vương Kiến khoảng 50 tuổi tóc đã bạc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạch đi rồi ít ai thân thiết
Đông Dã vong, thơ viết kém hay
May nhờ Vương Kiến lại đây
Nhà thơ đối mặt vui vầy thi ca

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng Bạch đi xa, ít tới chơi,
Mất đi Đông Dã thơ nghèo rồi.
Nhờ người Vương Kiến đầu bạc tới,
Trước mắt thi nhân ngâm vịnh thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời