Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 02:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/10/2008 02:19

山頭鹿

山頭鹿,
角芟芟,尾促促。
貧兒兒多租輸不足,
夫死未葬兒在獄。
旱日熬熬蒸野崗,
禾黍不收無獄糧。
縣家唯懮少軍食,
誰能令爾無死傷。

 

Sơn đầu lộc

Sơn đầu lộc,
Giác sam sam, vĩ xúc xúc.
Bần nhi nhi đa tô thâu bất túc,
Phu tử vị táng nhi tại ngục.
Hạn nhật ngao ngao chưng dã cương,
Hoà thử bất thu vô ngục lương.
Huyện gia duy ưu thiếu quân thực,
Thuỳ năng lịnh nhĩ vô tử thương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Con hươu rừng
Chỉ nhọn đôi sừng, còn đuôi lại cụt
Nhà nghèo đông con, nộp tô thiếu hụt
Chồng chết chưa chôn, con nằm trong ngục
Gặp kỳ giáp hạt đồng trống không
Lúa ngô chưa có, lấy gì tiếp cơm ngục?
Quan huyện chỉ lo quân lương thiếu
Ai lo cho con tôi không chết rục

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hươu bơ vơ trên đầu núi nọ
Sừng cong cao, đuôi có chút thôi
Con nghèo thuế nộp không trôi
Chồng chôn chưa kịp, con ngồi ngục sâu
Nắng hạn hán như thiêu sườn núi
Mùa thất thu đâu lúa nuôi tù
Huyện quan quân thực ưu tư
Giúp mi không chết từ từ nào ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hươu đầu núi,
Sừng đôi nhọn, lại cụt đuôi
Nhà nghèo thuế nộp con nuôi lu bù.
Chưa chôn chồng chết con tù,
Gặp kỳ giáp hạt trong kho trống rồi.
Lúa ngô chưa có tiếp người?
Quân lương thiếu huyện quan thời lo cho.
Con tôi ai cứu ai lo,
Để không chết rục, tiền đồ tàn suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời