24/09/2021 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn đầu lộc
山頭鹿

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 02:17

 

Nguyên tác

山頭鹿,
角芟芟,尾促促。
貧兒兒多租輸不足,
夫死未葬兒在獄。
旱日熬熬蒸野崗,
禾黍不收無獄糧。
縣家唯懮少軍食,
誰能令爾無死傷。

Phiên âm

Sơn đầu lộc,
Giác sam sam, vĩ xúc xúc.
Bần nhi nhi đa tô thâu bất túc,
Phu tử vị táng nhi tại ngục.
Hạn nhật ngao ngao chưng dã cương,
Hoà thử bất thu vô ngục lương.
Huyện gia duy ưu thiếu quân thực,
Thuỳ năng lịnh nhĩ vô tử thương.

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Con hươu rừng
Chỉ nhọn đôi sừng, còn đuôi lại cụt
Nhà nghèo đông con, nộp tô thiếu hụt
Chồng chết chưa chôn, con nằm trong ngục
Gặp kỳ giáp hạt đồng trống không
Lúa ngô chưa có, lấy gì tiếp cơm ngục?
Quan huyện chỉ lo quân lương thiếu
Ai lo cho con tôi không chết rục

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Sơn đầu lộc