Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/08/2016 04:54

宮詞其二

黃金扞撥紫檀槽,
弦索初張調更高。
盡理昨來新上曲,
內官簾外送櫻桃。

 

Cung từ kỳ 2

Hoàng kim hãn bát tử đàn tào,
Huyền sách sơ trương điệu cánh cao.
Tận lý tạc lai tân thượng khúc,
Nội quan liêm ngoại tống anh đào.

 

Dịch nghĩa

Miếng gảy đàn bằng vàng, phím bằng gỗ đàn tía,
Dây nhỏ dây to mới lên mà âm điệu đã cao.
Hôm qua đã hết sức tấu bài mới,
Quan coi việc trong cung đã thưởng trái anh đào bên rèm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miếng gảy vàng phím cây đàn tía
Dây vừa lên xong điệu đã cao
Hôm qua khúc mới đưa vào
Nội quan trao thưởng anh đào ngoài hiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gảy đàn vàng miếng, tía đàn tào (*),
Dây nhỏ dây to âm điệu cao.
Bài mới hôm qua hết sức tấu,
Coi việc trong cung quan thưởng đào.


* Phím đàn.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời