Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 00:21

送客遊蜀

行盡青山到益州,
錦城樓下二江流。
杜家曾向此中住,
為到浣花溪水頭。

 

Tống khách du Thục

Hành tận thanh sơn đáo Ích Châu,
Cẩm thành lâu hạ nhị giang lưu.
Đỗ gia tằng hướng thử trung trú,
Vị đáo Hoán Hoa khê thuỷ đầu.

 

Dịch nghĩa

Đi hết vùng rừng núi xanh là tới Ích Châu,
Dưới chân lầu thành Cẩm có hai con sông chảy qua.
Đỗ Phủ đã từng đến cư trú nơi đây,
Ở đầu con suối Hoán Hoa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi hết núi là vào châu Ích
Dưới Cẩm thành tách bạch hai sông
Đã từng Đỗ Phủ ở trong
Cất ngôi nhà cỏ đầu dòng Hoán Hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi hết non xanh đến Ích Châu
Dưới lầu thành Cẩm nước sông trôi
Nơi xưa Đỗ Phủ từng qua đó
Đầu suối Hoán Hoa chỗ ở người

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời