Dinh thự Phần Dương nay hoá chùa
Vẫn còn dấu tích múa ca xưa
Ngựa xe bốn chục năm không lại
Chiều xuống tiếng ve não nuột đưa

tửu tận tình do tại