Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
7 bài thơ
3 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Huy Bích (42 bài)
- Ninh Tốn (20 bài)
- Ngô Thì Nhậm (180 bài)
- Nguyễn Gia Thiều (15 bài)
- Phạm Nguyễn Du (42 bài)
Tạo ngày 24/10/2005 13:24 bởi Vanachi
Nguyễn Huy Tự 阮輝嗣 (lại có tên thứ hai là Yên, tự là Hữu Chi, hiệu là Uẩn Trai) quán làng Trường lưu, xã Lai thạch, tổng Lai thạch, huyện La sơn (tức Can lộc ngày nay) tỉnh Hà tĩnh. Sinh năm Quí Hợi niên hiệu Cảnh Hưng thư tư đời Hậu Lê (1743), mất năm Canh Tuất (1790) khi 48 tuổi.

Dòng dõi họ Nguyễn, tị tổ là Nguyễn Uyên Hậu thi đỗ khoa Ngũ kinh Bác sĩ đời Tiền Lê, tiếp về sau nhiều đời khoa giáp, sĩ hoạn. Thân phụ là Nguyễn Huy Oánh, thi đỗ Thám hoa, làm quan Hộ bộ Thượng thư, từng đi sứ Trung Hoa. Khi nhỏ thông minh, có chí đọc sách, đọc nhớ hơn người, 17 tuổi đỗ Hương thí, về sau thi Hội, liên trúng tam trường; 36 tuổi được ân riêng, vua ban Tiến triều ứng vụ, và sai sung chức Hiệp lý lương hướng các đạo binh Sơn tây, Tuyên quang, Hưng hóa; lại phái làm chức Đốc đồng Hưng hóa, lập được…

 

Hoa tiên truyện