Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ, 5 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Huỳnh Thúc Kháng (26 bài)
- Phan Kế Bính (10 bài)
- Kỳ Đồng (20 bài)
- Lê Đại (4 bài)
- Hồ Tá Bang (3 bài)
Tạo ngày 15/10/2019 19:56 bởi Vanachi
Nguyễn Hữu Tiến (1875-1941) hiệu Đông Châu, là một nhà nghiên cứu cộng tác đắc lực với Tạp chí Nam phong. Ông quê ở làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), xuất thân từ Nho học. Nguyễn Hữu Tiến còn là một tác giả về các danh nhân, thi sĩ Việt Nam. Ông mất năm 1941 tại Hà Nội, thọ 66 tuổi.

Phần lớn công trình nghiên cứu của ông đều công bố trên Tạp chí Nam phong trước khi in thành sách. Các công trình của ông là những chuyên luận về lịch sử, địa lý, phong tục, luân lý, tôn giáo và văn chương Việt Nam và Trung Quốc. Ông có công rất lớn và sớm nhất trong việc giúp người Việt Nam am hiểu các học thuyết, văn chương, triết lý, Trung Quốc học.

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác