Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 15/10/2019 19:56 bởi Vanachi
Nguyễn Hữu Tiến (1875-1941) hiệu Đông Châu, là một nhà nghiên cứu cộng tác đắc lực với Tạp chí Nam phong. Ông quê ở làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), xuất thân từ Nho học. Nguyễn Hữu Tiến còn là một tác giả về các danh nhân, thi sĩ Việt Nam. Ông mất năm 1941 tại Hà Nội, thọ 66 tuổi.

Phần lớn công trình nghiên cứu của ông đều công bố trên Tạp chí Nam phong trước khi in thành sách. Các công trình của ông là những chuyên luận về lịch sử, địa lý, phong tục, luân lý, tôn giáo và văn chương Việt Nam và Trung Quốc. Ông có công rất lớn và sớm nhất trong việc giúp người Việt Nam am hiểu các học thuyết, văn chương, triết lý, Trung Quốc học.

 

Thơ dịch tác giả khác