贈朝鮮國使李珖,鄭宇淳,尹坊回國

公庭朝罷路分殊,
遙指東瀛憶使乎。
志氣可能追縞帶,
篇章奚管付醬瓿。
敷文此日車同軌,
秉禮從來國有儒。
萬里相逢知匪易,
六年王會一成圖。

 

Tặng Triều Tiên quốc sứ Lý Quang, Trịnh Vũ Thuần, Duẫn Phường hồi quốc

Công đình triêu bãi lộ phân thù,
Dau chỉ đông doanh ức sứ hồ.
Chí khí khả năng truy cảo đới,
Thiên chương hề quản phó tương bồ.
Phu văn thử nhật xa đồng quỹ,
Bỉnh lễ tòng lai quốc hữu nho.
Vạn lý tương phùng tri phỉ dị,
Lục niên vương hội nhất thành đồ.


Năm Đinh Dậu (1777), tác giả sung chức phó sứ sang nhà Thanh cùng với tuỳ viên là Võ Khâm Tự. Giữa đường Võ Khâm Tự bệnh mất, trước khi mất tiết lộ cùng ông việc chúa Trịnh Sâm có làm tờ biểu riêng xin vua Thanh phong vương cho họ Trịnh. Ông giữ kín việc ấy, mà chúa Trịnh chẳng hỏi gì khi sứ bộ trở về. Thời gian đi sứ ông có gặp sứ giả các nước Triều Tiên, Lưu Cầu, có trao đổi văn thơ với sứ các nước ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Việc nước xong đường chia hai ngã
Chỉ bể đông nhớ sứ biết bao
Kẻ nho sinh giữ tròn chí khí
Chuyện thơ văn xin phú cho trời
Phô chương điển xe cùng quỹ đạo
Giữ lễ nghi nước có người tài
Vạn dặm đến gặp nhau há dễ
Mỗi sáu năm hội sứ giả khai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc nước xong chia hai đường,
Chỉ đông nhớ sứ biết dường bao thu.
Giữ tròn chí khí kẻ nho,
Thơ văn xin phú chuyện cho trời già.
Phô cùng quỹ đạo điển xa,
Lễ nghi giữ nước có bao người tài.
Gặp nhau Vạn dặm dễ bày?
Sáu năm vương hội một ngày sứ giao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Việc nước xong rồi hai ngả đường,
Chỉ bể Đông nhìn bao vấn vương.
Phận kẻ sĩ phu tròn chí khí,
Trời cho duyên phận chuyện văn chương.
Khoe văn điển lệ xe cùng quỹ,
Giữ lễ trí tài sĩ đảm dương.
Vạn dặm tương phùng nào có dễ,
Sáu năm hội ngộ sứ triều vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời