Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ
Tạo ngày 13/09/2018 04:11 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Lệnh Tân 阮令賓 người làng Phù Lê, huyện Thuỵ Nguyên, nay là xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hoá, đỗ tiến sĩ năm 1763.