33.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (268 bài)
- Lê Thánh Tông (305 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Quang Ái (1 bài)
Tạo ngày 14/09/2018 04:11 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Lệnh Tân 阮令賓 người làng Phù Lê, huyện Thuỵ Nguyên, nay là xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hoá, đỗ tiến sĩ năm 1763.