楊柳枝其四

高僧愛惜遮江寺,
遊子傷殘露野橋。
爭似著行垂上苑,
碧桃紅杏對搖搖。

 

Dương liễu chi kỳ 4

Cao tăng ái tích già giang tự,
Du tử thương tàn lộ dã kiều.
Tranh tự trước hàng thuỳ thượng uyển,
Bích đào hồng hạnh đối diêu diêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sư thương chùa nép bên sông
Cầu hoang du tử dừng trông sương tàn
Ngự viên đứng rũ hàng hàng
Hạnh hồng đào biếc ngỡ ngàng xa xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chùa sông ẩn khuất cao tăng thích,
Cầu nội sương tàn khách xót thay !
Vườn ngự tranh nhau buông lớp lớp,
Bích đào hồng hạnh phất phơ lay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sư thích bên sông chùa khuất sâu
Cảm thương sương nhạt khách qua cầu !
Tranh hàng mềm rũ liễu vườn thượng
Hồng hạnh bích đào phơ phất chào !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao tăng yêu chùa bên sông vắng
Du tử thương cầu ván tàn sương
Liễu tranh vườn thượng rủ hàng
Đối nhau lay động hạnh hồng đào xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tăng thích ngôi chùa che khuất sông
Tàn sương du tử mến cầu đồng.
Sánh mềm mại liễu buông vườn uyển
rung động đào xanh đối hạnh hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chùa ẩn bên sông sư cụ mến
Cầu đồng du tử gợi thương tâm
Hàng hàng tóc liễu buông vườn ngự
Phơ phất đào tươi đối hạnh hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cao tăng yêu thích chùa sông
Du khách thương mến quạnh không cầu kiều
Tranh mềm với liễu vườn chiều
Đào xanh, hạnh đỏ ra điều phất phơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời