柳枝辭其十

暫別揚州十度春,
不知光景屬何人。
一帆歸客千條柳,
腸斷東風揚子津。

 

Liễu chi từ kỳ 10

Tạm biệt Dương Châu thập độ xuân,
Bất tri quang cảnh thuộc hà nhân.
Nhất phàm quy khách thiên điều liễu,
Trường đoạn đông phong Dương Tử tân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã mười năm Dương Châu tạm biệt
Đâu biết rằng cảnh sắc thuộc người
Buồm về, ngàn liễu xanh tươi
Bến sông Dương Tử, khóc cười gió đông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mười năm xa cách đất Dương Châu,
Cảnh lạ do người dựng vậy sao.
Liễu đón thuyền về ngàn nhánh vẫy,
Bến Dương dạ cắt gió đông gào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương Châu tạm biệt chục năm dài
Phong cảnh bây giờ biết thuộc ai
Một cánh buồm về ngàn liễu vẫy
Gió đông bến vắng cắt lòng người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời