Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 26/11/2006 05:18 bởi Vanachi
Tôn Phường 孫魴, tự Bá Ngư 伯魚, người Nam Xương 南昌, thơ theo hướng và thể của Trịnh Cốc 鄭谷.