Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
Tạo ngày 26/11/2006 05:18 bởi Vanachi
Tôn Phường 孫魴, tự Bá Ngư 伯魚, người Nam Xương 南昌, thơ theo hướng và thể của Trịnh Cốc 鄭谷.